NALICZANIE ODSETEK USTAWOWYCH kalkulator

naliczanie odsetek ustawowych kalkulatorNALICZANIE ODSETEK USTAWOWYCH kalkulator - odsetki ustawowe są najczęściej spotykaną formą odszkodowania za zwłokę

w regulowaniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie.
Odsetki takie należą się wszystkim tak samo, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.
Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto czy w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu następny dzień nie będący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy, np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu.odsetki odsetek podatkowych - Kalkulator odsetkowy 1.5.03 - za pomocą programu policzymy odsetki podatkowe, ustawowe, umowne, wartość rat dla odsetek podatkowych i ustawowych. Program posiada tabelę z wartościami odsetek od zaległości podatkowych (od roku 1998 do 2003) oraz odsetek ustawowych (od roku 1965 do 2003), sami możemy uzupełnić tabele o aktualne dane. Przykładowo odsetki ustawowe w roku 1965 wynosiły 8%, 1990 nawet 480% a w 2002 16%.  

Program umożliwia naliczanie odsetek ustawowych:
  - obliczanie odsetek podatkowych i umownych;
- obliczanie odsetek od pojedynczej kwoty;
- obliczanie odsetek łącznie od kilku kwot (rat), które mają różne terminy zapłaty ale jedną datę płatności;
- obliczanie odsetek przy ratalnej spłacie należności;
- rozliczenie wpłaconej kwoty, jako część zaległości wraz z należnymi odsetkami;
- sprawdzanie, czy nie zmieniły się tabele odsetek od zaległości podatkowych lub odsetek ustawowych;
- wyświetlanie i drukowanie szczegółowego zestawienia obliczonych odsetek.

Kliknij by pobrać wersję - NALICZANIE ODSETEK USTAWOWYCH kalkulator wersja 2007 spakowana
Kliknij by pobrać wersję instalacyjną - NALICZANIE ODSETEK USTAWOWYCH kalkulator
Pamiętaj: Nie musisz płacić odsetek od zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (art.54 par.1 ust.5 Ordynacji Podatkowej).
Na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi 6,60 zł.
Tagi do tej samej strony: NALICZANIE ODSETEK USTAWOWYCH kalkulator

 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania