ODLICZENIE VAT OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

odliczenie vat od materiałów budowlanychODLICZENIE VAT OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2011 Od 1 stycznia 2011 r.

 

 wzrośnie do 23 proc. stawka VAT na materiały budowlane. Przysługująca inwestorom kwota zwrotu części VAT zawartego w cenie materiałów pozostanie taka sama. Kto może uzyskać zwrot podatku VAT? W zgodzie z zapisami w ustawie o zwrot podatku VAT na materiały budowlane może wystąpić osoba (lub osoby), która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji oraz osoby na które zostało wydane pozwolenie na budowę. To w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane) wymagane jest pozwolenie na budowę. Aby uzyskać zwrot VAT-u za materiały budowlane należy złożyć w urzędzie skarbowym stosowne dokumenty. Wniosek powinien zawierać:
imię i nazwisko, numer NIP (albo numer PESEL); rodzaj poniesionych wydatków; rok rozpoczęcia inwestycji; wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków; kwotę zwrotu, równą 68,18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie większą jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:
a) ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych;
b) i 70 m2 powierzchni użytkowej w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę lub 30 m2 w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę.
Dla osób niekorzystających z ulg budowlanych limity zwrotu w I kwartale 2011 roku wynoszą:
39.754,48 zł dla inwestycji związanych z wydatkami wymagającymi pozwolenia na budowę - 12,195 % kwoty wynikającej z iloczynu 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu
17.037,63 zł dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę - 12,195 % kwoty wynikającej z iloczynu 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Zgodnie ustawy, biorąc pod uwagę obowiązujące we wrześniu 2007 r. wskaźniki statystyczne, prywatny inwestor mógłby otrzymać zwrot nawet ponad 23 tys. zł co pięć lat. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.
 ODLICZENIE VAT OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  pomocna będzie alfabetyczna lista 10 tysięcy materiałów budowlanych do VZM
Dodatkowe informacje z Urzędu Skarbowego w sprawie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Tagi do tej samej strony: odliczenie vat od materiałów budowlanych

 

 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania