• warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 1147.
 • warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 587.
 • warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 587.
 • warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit(&$form, &$form_state) should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 169.
 • warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate($form, &$form_state) should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • warning: Declaration of content_handler_field::element_type($none_supported = false, $default_empty = false) should be compatible with views_handler_field::element_type($none_supported = false, $default_empty = false, $inline = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 229.
 • warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
pościel 3d pościele elway 160x200 180x200 200x220  

RADY PRACOWNIKÓW USTAWA

rady pracowników ustawaWedług prawa pracy, które weszło w życie 25 maja 2006 roku tylko pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 osób, musiał liczyć się z tym, że pracownicy

mogą zakładać rady pracownicze. Od 2008 roku firmy, które zatrudniają od 50 do 99 osób, także muszą zakładać takie rady. Nie wszystkie instytucje są jednak zobowiązane do tworzenia takich rad. Nie muszą ich tworzyć instytucje użytku publicznego takie jak: urzędy, szkoły, czy sądy. Poza tym przedsiębiorstwa państwowe, państwowe instytucje filmowe.
Pracodawca nie jest tutaj osobą, która odpowiada za utworzenie danej rady. Może być tak, że z firmą współpracuje jakiś związek, czy organizacja związkowa. W takim wypadku jest ona organem odpowiedzialnym za powstanie takiej rady pracowniczej, ale jest także zobowiązana do finansowania jej działalności. Pracodawca zostaje jedynie powiadomiony o wyborze zarządu oraz członków poszczególnych rad. Jest on także zobligowany do tego, aby o utworzeniu takiej rady pracowniczej powiadomić odpowiednia instytucję, którą jest w tym wypadku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W sytuacji, gdy w firmie działa kilka związków zawodowych, muszą one dojść do porozumienia i każdy z nich mianuje swoich przedstawicieli do rady pracowniczej. Jeśli w ciągu trzydziestu dni reprezentatywne związki nie dojdą do porozumienia dochodzi do wyborów członków rady. Głosują pracownicy, a wybierają spośród kandydatów, których wskazały związki. Związki mogą też po prostu wyłonić imienny skład członków rady i taką listę przekazują pracodawcy, który wysyła ją do Ministerstwa Pracy.
Może zdarzyć się tak, że dana firma nie posiada żadnych związków. Wówczas pracownicy zajmują się tworzeniem rady. Zobowiązani są jednak przed przystąpieniem do jej tworzenia, do przekazania odpowiedniego wniosku pracodawca. Przy czym pod tym wnioskiem powinno się podpisać 10 procent pracowników. Czas na zgłaszanie przez pracowników kandydatów na członków do rady jest z góry określony i wynosi 21 dni. Jeśli firma liczy 100 osób, kandydaci powinni być zgłoszeni przez 10 pracowników. W firmach zatrudniających większe ilości pracowników jest to do 20 osób. Komisja wyborcza w tym wypadku powoływana jest przez pracodawcę, ale oczywiście kwestię tę pracodawca powinien omówić z resztą załogi. Jeśli z jakiś powodów pracodawca i pracownicy nie mogą porozumieć się w tej kwestii, a minie już 30 dni, pracodawca podejmuje taka decyzję odgórnie. Demokratycznie, do rady pracowniczej wchodzą ci kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów od innych pracowników. Wybory uważa się za ważne, jeśli zagłosowało przynajmniej 50% pracowników. Jeśli frekwencja jest niższa, należy przeprowadzić ponowne wybory za 30 dni. Wtedy jednak nie liczy się frekwencja i kandydaci zostają ostatecznie wyłonieni.
Rada działa przez cztery lata, do następnych wyborów. Ci, którzy stali się członkami tej rady są jakby chronieni przed zwolnieniem, dopóki są jej członkami. Wyjątkiem są osoby, które mają umowę na czas określony i kończy się ona w czasie, kiedy zasiadają w radzie.
Wielkość rady zależna jest od tego ilu pracowników zatrudnia dana firma. Jeśli zatrudnionych jest 50-250 osób, to do rady wchodzi 3 pracowników. Gdy zatrudnionych jest 251-500 osób, to w skład rady wchodzi 5 pracowników. Natomiast w przypadku, kiedy zatrudnionych jest ponad 500 osób, do rady dostaje się 7 pracowników.
Kandydatem do rady, jest jak wspomniano wcześniej każdy pracownik, z wyjątkiem osób niepełnoletnich. Warunkiem jaki pracownik musi spełnić jest także staż pracy, który powinien wynosić przynajmniej rok. Do rady nie mogą zostać wybrane osoby, które mają jakieś związki z pracodawcą, na przykład jego zastępcy.
Powołana rada powinna ustalić zasady na jakich współdziała z pracodawcą. Powinno się ponadto określać, jak wygląda postępowanie w przypadku, gdy strony mają odrębne poglądy. Być może strony powinny pomyśleć o mediatorze, czy komisji, która zajmuje się rozstrzyganiem kwestii, które pozostają sporne.
Ważnym aspektem jest fakt, że pracodawca ma pewne obowiązki względem rady. Tryb rozliczania tych obowiązków także powinien zostać z góry określony. Pracodawca ma obowiązek informowania rady o sytuacji finansowej firmy, a także o wszystkich zmianach, które będą w tym zakresie przez niego czynione. Rada pracownicza otrzymuje od Noego ponadto wszelkie informacje o tym, ja wygląda stan zatrudnienia. Każde zmiany, czy przesunięcia powinny znaleźć się na forum rady. Pracodawca ma też obowiązek poinformowania załogi o zmniejszeniu, bądź zwiększeniu zatrudnienia. Inną kwestią, która pracodawca dzieli się z radą są wszelkie kroki, które pracodawca planuje podjąć, aby reorganizować w jakiś sposób pracę, czy też zatrudnienie pracowników.
Wymienione kwestie są tymi o których pracodawca informuje radę pracowniczą. Czymś zupełnie innym są jednak konsultacje. Tutaj pracodawca nie ma obowiązku konsultowania wszystkich powyższych spraw z radą. Nie musi konsultować ani sytuacji ekonomicznej, ani też działalności firmy, przedsiębiorstwa. Wszystkie pozostałe kwestie podlegają natomiast konsultacjom.
Rady pracownicze uzyskują więc tak naprawdę zaledwie niewielką część informacji. W porównaniu ze Związkami zawodowymi są to same ogólniki. Rady pracownicze nie mają więc realnych możliwości walki o prawa poszczególnych pracowników. Ale ich prawem jest przede wszystkim dostęp do informacji o tym, co dzieje się w firmie.
   Przypisy:
1. Dz. U. z 1945 r. Nr 8, poz. 36 kliknij i sprawdź - rady pracowników ustawa
2. Dz. U. z 1947 r. Nr 24, poz. 92 - kliknij i sprawdź - rady pracowników ustawa
3. Dz. U. z 1956 r. Nr 53, poz. 238 - kliknij i sprawdź - rady pracowników ustawa
4. Dz. U. z 1958 r. Nr 77, poz. 397 - kliknij i sprawdź - rady pracowników ustawa
5. Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 123 - kliknij i sprawdź - rady pracowników ustawa
Tagi do tej samej strony: rady pracowników ustawa

 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania