• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 1147.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 587.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 587.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 169.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.
 • strict warning: Declaration of content_handler_field::element_type() should be compatible with views_handler_field::element_type($none_supported = false, $default_empty = false, $inline = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 229.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.
pościel 3d pościele elway 160x200 180x200 200x220  

WSTĘP DO PRACY DYPLOMOWEJ

wstęp do pracy dyplomowej

przykładowy wstęp do pracy dyplomowej, przykład - Praca dyplomowa (licencjacka i magisterska)

powinna być o charakterze:
- badawczym (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badania empiryczne w przedsiębiorstwach lub administracji opierające się na aktualnych danych w konkretnych przypadkach, przedsiębiorstwach);
- analityczno-porównawczym (np. jako omówienie, usystematyzowanie i opatrzenie wnioskami i komentarzami materiału teoretycznego – koncepcje, strategie, przepisy prawne itp. w odniesieniu do konkretnej sytuacji, która ma lub może mieć miejsce w rzeczywistości);
- projektowym lub projekcyjnym (np. projekt organizacji, systemu ekonomicznego, systemu zarządzania, systemu informacyjnego dla zarządzania, plan biznesowy przedsięwzięcia, marketingowy, projekcja ekonomiczno-finansowa).
Praca dyplomowa powinna mieć wyraźnie wydzieloną część badawczą, będącą własnym wkładem studenta, który ją przygotował. Tematyka pracy powinna mieścić się w szeroko rozumianych naukach, które są objęte kierunkami studiów.
W bibliografii powinny być zawarte wszystkie pozycje, które były wykorzystane przez autora podczas pisania pracy, przy czym w pracy licencjackiej powinno być co najmniej 15, a w magisterskiej co najmniej 25 pozycji. Powinno się, w miarę możliwości, dążyć do opierania się na najnowszych wydaniach każdej pozycji.
W pracach magisterskich, które są kontynuacją pracy badawczej, rozpoczętej na etapie pisania pracy licencjackiej, trzeba zwrócić uwagę, by nie popełnić autoplagiatu. Należy też pamiętać, że nie dopuszcza się kilkakrotnego wykorzystywania danej pracy (bądź obszernych jej fragmentów) w celu uzyskania różnych tytułów naukowych, czy też zawodowych, co jest istotne szczególnie, gdy kontynuuje się badania podjęte podczas opracowywania np. pracy licencjackiej.
Na stronie tytułowej pracy dyplomowej powinny być zawarte informacje o uczelni, wydziale, specjalności, tytuł pracy (wyróżniony rozmiarem czcionki), imię i nazwisko autora, tytuły naukowe i stopnie oraz imię i nazwisko promotora, rodzaj pracy (licencjacka, magisterska), miejsce (np. Lublin) oraz rok obrony (wskazówki dotyczące strony tytułowej znajdują się na końcu zasad pisania pracy).
Praca dyplomowa licencjacka objętościowo nie powinna przekraczać 50-60 znormalizowanych stron wydruku komputerowego, natomiast w rozprawie magisterskiej średnia objętość nie powinna być dłuższa jak 80-100 stron tekstu poprawnego pod względem merytorycznym i formalnym oraz sformatowanego według wytycznych. Podane wielkości nie uwzględniają dodatków, aneksów i załączników.
Tekst pracy dyplomowej powinien być merytorycznie spójny. Następujące po sobie kwestie i wątki powinny w wyraźny sposób się ze sobą wiązać. Musi istnieć między nimi łączność merytoryczna. Nie dopuszcza się, aby tekst był zbiorem rwanych, nie wiążących się ze sobą myśli.
Gdy omawiane są różne metody, techniki, sposoby, okoliczności itp. wymaga się stosowania wyliczenia punktowego [np. a), b), c), ... bądź 1., 2., 3., ...]. Sposób punktowania powinien być w całej pracy jednolity. Przy oddzielaniu kolejnych punktów powinny być stosowane przecinki. Poszczególne punkty wyliczenia powinny być tak sformułowane, żeby każdy następny punkt mógł być rozumiany jako kontynuacjay zdania zapowiadającego wyliczenie.
Praca w całości powinna być pisana jasnymi, krótkimi, poprawnie sformułowanymi zdaniami. Należy unikać długich i skomplikowanych zdań o niejasnej treści.
Tekst powinien być redagowny z użyciem bezosobowych form czasowników w czasie przeszłym, np. poddano analizie, wyszukano, ustalono, obliczono, przedstawiono, zilustrowano, omówiono.
W tekście nie powinny być stosowane zwroty frazeologicze informujące o zamierzeniach, np. „Spróbuję zilustrować ...”, „Chciałbym rozpocząć od ...”. Autor pracy powinien od razu przejść do prezentacji i omówienia wyników swoich badań oraz analiz.
Wnioski prezentowane w kolejnych rozdziałach (głównie w części badawczej), jak i w zakończeniu pracy powinny być własnymi ustaleniami autora pracy. Wnioski i komentarze powinny być jednoznaczne (nie ogólnikowe) i opierać się na badanym materiale.
Wnioskami nie są: definicje, postulaty, objaśnienia, zestawienia ustaleń faktycznych i statystycznych. Ustalenia faktyczne i statystyczne są przy tym wynikami badań, a wnioski powinny być budowane na podstawie tych wyników.
Praca dyplomowa ponadto może zawierać indeks skrótów oraz aneksy (załączniki).
Praca dyplomowa licencjacka powinna składać się z co najmniej 3 rozdziałów, przy czym praca dyplomowa magisterska z co najmniej 3-5 rozdziałów wliczając podrozdziały. Tekst poszczególnych rozdziałów nie powinien być „ciągły”, lecz być podzielony na podrozdziały oraz punkty, a te z kolei na podpunkty. Zalecane jest stosowanie 2-go, a nawet 3-go stopnia podziału wtedy, gdy dane zagadnienie jest szczególnie obszerne, lub bardzo gruntownie omawiane. Można też wtedy wprowadzić do tekstu tytuły niższego rzędu. Należy jednak pamiętać o zachowaniu w poszczególnych rozdziałach identycznej głębokości podziału omawianej problematyki. Przed 1-szym punktem danego rozdziału, można zasygnalizować problematykę, która będzie omówiona w kolejnych częściach tego rozdziału. Na końcu rozdziału powinno się zamieścić akapit „przejściowy”, który będzie nawiązywał do zagadnień przedstawionych w następnym rozdziale. Rozdział nie powinien kończyć się rysunkami, tabelami itp.
Tytuły (każdego stopnia) powinny być krótkie i komunikatywne. Rangę, rząd, oraz stopień ważności tytułu powinno się w tekście zaznaczyć (wyróżnić). W tym celu można owe tytuły wyróżnić następująco:
- 1-go stopnia (tytuły rozdziałów) - czcionka "Times New Roman", rozmiar "16", bold (pogrubienie tekstu);
- 2-go stopnia (tytuły podrozdziałów) - czcionka "Times New Roman", rozmiar "14", bold (pogrubienie tekstu);
- 3-go stopnia (tytuły punktów w podrozdziałach) - czcionka "Times New Roman", rozmiar "12", bold (pogrubienie tekstu);
- (tytuły podrozdziałów niższego rzędu) - czcionka "Times New Roman", rozmiar "12", (podkreslenie tekstu).
Dodatkowo specjalnie dla Was znaleźliśmy:
1. Tutorial - jak pisać pracę dyplomową
2. Szablon i zasady pisania pracy dyplomowej
3. Przykład pracy dyplomowej
4. Instrukcję pisania prac
Tagi do tej samej strony: wstęp do pracy dyplomowej

 

 

Odpowiedzi

wstep do pracy dyplomowej

polecam, dobry artykuł - wcale nie chce mi się pisać pracy ale nie ma wyjścia chyba że za kase ale to trzeba być przygłupem - oczywiście moim zdaniem

 nawet nie wiesz jak mi się

 nawet nie wiesz jak mi się nie chce pisać tej pracy... 

wstep do pracy dyplomowej

W tej części należy przedstawić temat i tytuł pracy. Należy założyć, iż czytelnik pracy bądź nie zna tematyki, z zakresu jakiej pisana jest praca, bądź nawet zna, lecz mimo to trzeba go w tej znajomości utwierdzić. Zatem w tym punkcie po prostu przedstawiamy, o czym piszemy pracę. Należy tu wyjaśnić zwięźle i krótko – bez rozpisywania się – poszczególne pojęcia zawarte w tytule.

wstep do pracy dyplomowej

Wstęp do pracy magisterskiej.dot na koncie użytkownika apostaza24 - chomikuj.pl/apostaza24?fid=164375100

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ.

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ. Materiały dla słuchaczy wstep do pracy dyplomowej:
www.psychotronika.org/other/jakpisac.doc

Dodaj nową odpowiedź

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania